Fii informat, fii în siguranță - Coronavirus

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

+4 0234 373 990 | +4 0743 023 710
programari@spitalulcomanesti.ro

Anunț angajare din „Viața medicală”

SPITALUL ORĂȘENESC „IOAN LASCĂR” COMĂNEȘTI (JUDEȚUL BACĂU) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase;
 • un post cu normă întrea-gă de medic în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie;
 • trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie generală;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Dermato-venerologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Gastroenterologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Laborator explorări funcționale;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de familie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de laborator;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Nefrologie;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oftalmologie;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Ortopedie și traumatologie;
 • două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală – Compartiment CT;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală – Compartiment RMN;
 • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Urologie.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
 2. copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
 3. confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
  copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 8. chitanță de plată a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită în contul spitalului nr.: RO47TREZ06321F330800XXXX deschis la Trezoreria municipiului Moinești.Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul Resurse Umane, tel.: 0234.374.215/0234.374.219, int. 106, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0234.374.215, int. 106.

Website-ul www.spitalulcomanesti.ro, administrat de Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, folosește cookie-uri necesare în scopul de a vă oferi o cât mai bună experiență de navigare pe website. Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile utilizate, puteți accesa meniul GDPR.