Fii informat, fii în siguranță - Coronavirus

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

+4 0234 373 990 | +4 0743 023 710
programari@spitalulcomanesti.ro

Posturi scoase la concurs în Viața medicală nr. 9/05.03.2021

 

SPITALUL ORĂȘENESC „IOAN LASCĂR” COMĂNEȘTI (JUDEȚUL BACĂU) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie generală. La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  1. cerere în care se menționea- ză postul pentru care dorește să concureze;
  2. copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
  3. copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
  5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  6. cazierul judiciar;
  7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  8. chitanță de plată a taxei de concurs;
  9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Spitalul oferă salariu conform prevederilor legale în vigoare, condiții de muncă deosebite, posibilități de perfecționare și promovare. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile  la  concurs  se  fac la sediul unității, Biroul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț  (05.03.2021 – 19.03.2021), iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”(05.04.2021-02.06.2021).

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0234.374.215, int. 106.

Anunț angajare - post auditor

Spitalul orasenesc ,,Ioan Lascar” Comanesti anunta amânarea concursului din data de 23.03.2021 pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta – auditor I.

Concursul va fi reluat  in conformitate cu prevederile hg nr. 286/2011 pentru ocuparea  functiei contractuale  vacante  în data de 29.03.2021.

Calendarul de desfăşurare a concursului va fi urmatorul:

Citește mai mult:Anunț angajare - post auditor

Website-ul www.spitalulcomanesti.ro, administrat de Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, folosește cookie-uri necesare în scopul de a vă oferi o cât mai bună experiență de navigare pe website. Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile utilizate, puteți accesa meniul GDPR.