Acte necesare pentru consultații în ambulatoriu


Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist
Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card (pentru consultații gratuite)
Buletin de identitate sau carte de identitate
Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani)
Formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul)
Cupon de pensie (dacă este cazul).