Infirmiera Ia Compartiment Chirurgie

Nr. 2051 Data: 08.04.2015


ANUNȚ

Spitalul Orasenesc ," IOAN LASCAR" Comanesti organizeaza in data de 05.05.2015, ora 12,00, la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea unui post infirmiera Ia Compartiment Chirurgie.

I. Conditiile de participare la concurs
1. Conditii generale:
a) indepline te conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania;
b) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) indepline te conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) indepline te conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru savar irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica inraptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar ite cu intentie, care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Citește mai mult:Infirmiera Ia Compartiment Chirurgie

ASISTENȚI MEDICALI

Nr. 2051 Data: 08.04.2015

A N U N Ț

Spitalul Orăşenesc ,,IOAN LASCAR" Comanesti organizează in data de 05.05.2015 ora 12,00 , la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- 1 post vacant de asistent medical in cadrul Sectiei Medicina interna-LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVA;
- 1 post vacant de asistent medical in cadrul Cabinetului Pediatrie;

I. Conditiile de participare la concurs

1. Conditii generale:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Citește mai mult:ASISTENȚI MEDICALI

SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCAR” COMANESTI ANGAJEAZA MEDICI SPECIALISTI SI REZIDENTI IN ULTIMUL AN

SPECIALITATI:

  • ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA
  • CARDIOLOGIE
  • MEDICINA DE URGENTA
  • LABORATOR ANALIZE MEDICALE
  • RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE
  • RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

ASIGURAM:

  • CONDITII DE LUCRU SI DOTARI LA NIVEL EUROPEAN
  • PACHET SALARIAL – GRILA SPITAL ORASENESC
  • LOCUINTA A.N.L.
  • POSIBILITATE DE CONTRACT PRESTARI SERVICII (NEGOCIERE)

PROIECT PE FONDURI EUROPENE PENTRU REABILITARE, REAMENAJARE, MODERNIZARE SI DOTARE  A 18 CABINETE SI LABORATOARE DIN AMBULATORIU INTEGRAT SPITALULUI IN DESFASURARE.

REABILITARE, REAMENAJARE, MODERNIZARE SECTII COMPARTIMENTE SPITAL TERMINAT IN PROPORTIE DE 70 % , IN CURS DE FINALIZARE IN ANUL 2014.

VA ASTEPTAM PENTRU  A PUTEA FURNIZA IMPREUNA SERVICII MEDICALE DE CALITATE, LA NIVEL EUROPEAN, IN SPECIALITATILE MENTIONATE.

Website-ul www.spitalulcomanesti.ro, administrat de Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, folosește cookie-uri necesare în scopul de a vă oferi o cât mai bună experiență de navigare pe website. Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile utilizate, puteți accesa meniul GDPR.