secretariat@spitalulcomanesti.ro

+4 0234 374 215

Infirmiera Ia Compartiment Chirurgie

Nr. 2051 Data: 08.04.2015


ANUNȚ

Spitalul Orasenesc ," IOAN LASCAR" Comanesti organizeaza in data de 05.05.2015, ora 12,00, la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea unui post infirmiera Ia Compartiment Chirurgie.

I. Conditiile de participare la concurs
1. Conditii generale:
a) indepline te conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania;
b) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) indepline te conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) indepline te conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru savar irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica inraptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar ite cu intentie, care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Citește mai departe: Infirmiera Ia Compartiment Chirurgie

SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCAR” COMANESTI ANGAJEAZA MEDICI SPECIALISTI SI REZIDENTI IN ULTIMUL AN

SPECIALITATI:

  • ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA
  • CARDIOLOGIE
  • MEDICINA DE URGENTA
  • LABORATOR ANALIZE MEDICALE
  • RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE
  • RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

ASIGURAM:

  • CONDITII DE LUCRU SI DOTARI LA NIVEL EUROPEAN
  • PACHET SALARIAL – GRILA SPITAL ORASENESC
  • LOCUINTA A.N.L.
  • POSIBILITATE DE CONTRACT PRESTARI SERVICII (NEGOCIERE)

PROIECT PE FONDURI EUROPENE PENTRU REABILITARE, REAMENAJARE, MODERNIZARE SI DOTARE  A 18 CABINETE SI LABORATOARE DIN AMBULATORIU INTEGRAT SPITALULUI IN DESFASURARE.

REABILITARE, REAMENAJARE, MODERNIZARE SECTII COMPARTIMENTE SPITAL TERMINAT IN PROPORTIE DE 70 % , IN CURS DE FINALIZARE IN ANUL 2014.

VA ASTEPTAM PENTRU  A PUTEA FURNIZA IMPREUNA SERVICII MEDICALE DE CALITATE, LA NIVEL EUROPEAN, IN SPECIALITATILE MENTIONATE.

Concurs pentru funcția de Manager

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc "Ioan Lascăr" Comănești, jud. Bacău anunță organizarea concursului de ocupare a funcției de Manager, persoană fizică a instituției de mai sus amintită. Concursul va avea loc în data de 14 martie 2013 la ora 09:00 proba scrisă și 15 martie 2013 ora 14:30 susținerea proiectului de management în cadrul interviului, la sediul Spitalului Orăsenesc "Ioan Lascăr" Comănești din str. V. Alexandri, nr. 1, oraș Comănești, jud. Bacău.

ANUNŢ ANGAJARE MEDICI

In conformitate cu prevederile Ord. m.s.f. nr. 698/2001 modificat si completat cu Ord.m.s.f.378/2002, urmatoarele posturi vacante:

 

Nr. crt

Nr. posturi

Specialitatea

Sectia/compartiment

1.

1(unu)

Medic primar chirurgie generala, competenta laparoscopie

Compartiment Chirurgie

2.

1(unu)

Medic primar chirurgie generala, competenta laparoscopie

Compartiment Chirurgie

3.

1(unu)

Medic rezident anul V, chirurgie generala

Compartiment Chirurgie

4.

1(unu)

Medic specialist pediatrie, competenta in neonatologie

Compartiment Pediatrie

5.

1(unu)

Farmacist specialist

Farmacie

6.

1(unu)

Chimist

Laborator analize medicale

 

Citește mai departe: ANUNŢ ANGAJARE MEDICI