programari@spitalulcomanesti.ro

   +4 0234 373 990

secretariat@spitalulcomanesti.ro

+4 0234 374 215

Anunt post vacant

Spitalul Orășenesc ”Ioan Lascăr” din Comănești, Judeţul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

  1. Infirmieră - în cadrul Compartimentului  ATI;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Citește mai mult:Anunt post vacant

ANUNȚ CONCURS

SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCAR” COMANESTI (JUDETUL BACAU) ORGANIZEAZA IN DATA DE

16 IUNIE 2016 CONCURS, in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotarirea 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,  coroborat cu ORDINUL nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,

Citește mai mult:ANUNȚ CONCURS