secretariat@spitalulcomanesti.ro

+4 0234 374 215

Concurs pentru ocuparea functiilor de: Director Medical si Director Financiar Contabil

Avand in vedere erorile strecurate in anuntul din data de 29.03.2016, prin prezenta 

 ERATA

 se corecteaza datele pentru desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de :

 DIRECTOR MEDICAL si  DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL astfel:

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI:

 

A.           DIRECTOR MEDICAL

 • 12 aprilie 2016 – Termen limita depunere dosare la Biroul RUNOS al Spitalului  “Ioan Lascar” Comanesti 
 • 12 aprilie 2016 - Afisare rezultate verificare dosare
 • 13 aprilie 2016 - Depunere contestatii privind rezultatul verificarii
 • 14 aprilie 2016 - Solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatului
 • 19 aprilie 2016, ora 09.00 - Proba scrisa
 • 19 aprile 2016, ora 13.00 - Sustinerea proiectului /lucrarii de specialitate
 • 19 aprile  2016, ora 15.00 - Interviu de selectie
 • 19 aprilie 2016 - Afisare rezultat final
 • 20 aprilie 2016 - Depunere contestatii privind rezultatul final
 • 21 aprilie 2016 - Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului contestatiilor

 

B.            DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

 • 12 aprilie 2016 – Termen limita depunere dosare la Biroul RUNOS al Spitalului  “Ioan Lascar” Comanesti
 • 12 aprilie 2016 - Afisare rezultate verificare dosare
 • 13 aprilie 2016 - Depunere contestatii privind rezultatul verificarii
 • 14 aprilie 2016 - Solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatului
 • 19 aprilie 2016, ora 09.00 - Proba scrisa
 • 19 aprile 2016, ora 13.00 - Sustinerea proiectului /lucrarii de specialitate
 • 19 aprile  2016, ora 15.00 - Interviu de selectie
 • 19 aprilie 2016 - Afisare rezultat final
 • 20 aprilie 2016 - Depunere contestatii privind rezultatul final
 • 21 aprilie 2016 - Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului contestatiilor

 

ANUNT CONCURS

 

SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCAR” COMANESTI (JUDETUL BACAU) organizeaza concurs, in conformitate cu prevederile OMS nr.284/2007privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele public, pentru ocuparea functiilor vacante de DIRECTOR MEDICAL si DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice. 

Citește mai departe: Concurs pentru ocuparea functiilor de: Director Medical si Director Financiar Contabil

ASISTENȚI MEDICALI

Nr. 2051 Data: 08.04.2015

A N U N Ț

Spitalul Orăşenesc ,,IOAN LASCAR" Comanesti organizează in data de 05.05.2015 ora 12,00 , la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- 1 post vacant de asistent medical in cadrul Sectiei Medicina interna-LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVA;
- 1 post vacant de asistent medical in cadrul Cabinetului Pediatrie;

I. Conditiile de participare la concurs

1. Conditii generale:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Citește mai departe: ASISTENȚI MEDICALI